• Dé zakelijke webshop
  • Bel +32 3 870 80 28

Indien u bij Mobile Access bestelde goederen wenst te retourneren, kan u de RMA-procedure volgen:

        

 

 Volledige beschrijving RMA procedure

 

> Return Material Authorisation - Mobile Access NV

RMA-request

1° Wat is een RMA procedure?
2° RMA voorwaarden
3° Aanvraag en opvolging
4° Kosten RMA

1° Wat is een RMA procedure?

RMA staat voor 'Return Material Authorization' ofwel de toestemming om goederen naar Mobile Access terug te mogen sturen. De RMA procedure is opgezet voor een betere registratie en organisatie van retourzendingen. Het daarvoor gebruikte RMA-nummer (voor aanvraag, zie: 'Aanvraag en opvolging') is een uniek nummer dat dienst doet als een toestemmingscode en tevens gebruikt moet worden als referentie op uw retour-zending(en). Uitsluitend bij Mobile Access aangekochte goederen die voorzien zijn van een door Mobile Access verstrekt RMA-nummer kunnen aan Mobile Access retour gezonden worden. Dit nummer dient u duidelijk op de buitenzijde van de verpakking te vermelden. Voeg tevens een kopie van de RMA goedkeuring bij de zending. Aan Mobile Access retour gezonden goederen zonder een geldig RMA-nummer, kunnen niet door Mobile Access in behandeling genomen worden. Deze goederen worden dan ook op kosten van de afzender teruggestuurd. Redenen voor de aanvraag van een RMA-procedure kunnen zijn: verkeerd besteld, te veel geleverd, juist besteld doch verkeerd geleverd, beschadigde goederen/verpakking en DOA (dead on arrival). Speciale op maat geconfigureerde goederen worden niet retour genomen.

2° RMA-voorwaarden

Alvorens het indienen van een RMA-aanvraag, moet voldaan worden aan de hierna vermelde voorwaarden: - De aanvraag moet binnen 8 dagen na leveringsdatum worden ingediend. - Ontvangen goederen moeten zich in de originele staat bevinden, d.w.z. de originele verpakking is onbeschreven zonder tape en ongeopend, de zegel is niet verbroken en het product is volledig. Wij behouden ons het recht om de creditnota te weigeren indien niet aan deze voorwaarden voldaan is. -Alle producten, in originele verpakking, moeten extra worden verpakt voor transport. - De totale waarde van de RMA-aanvraag moet minstens 50 Euro bedragen, zoniet zal de aanvraag geweigerd worden. - Het RMA-nummer is 48 uren geldig, daarna vervalt het nummer onvoorwaardelijk. De producten dienen binnen deze periode teruggestuurd te worden naar: Mobile Access, Kontichsesteenweg 38, 2630 Aartselaar De kantoren zijn doorlopend geopend, elke weekdag van 8u30 tot 17u00. - Voeg bij alle teruggestuurde producten (1 RMA-nummer per product) het verkregen RMA-nummer (e-mail of fax) en vermeld tevens het RMA-nummer op de documenten van de transporteur.3° Aanvraag en opvolging

Mobile Access biedt u de mogelijkheid om het RMA-nummer aan te vragen via RMA@mobileaccess.be. U vermeldt per aanvraag het factuurnummer en/of leveringsbonnummer, partnummer en serienummer om een aanvraag geldig te maken. Binnen 48 uur na ontvangst wordt uw aanvraag verwerkt en bij aanvaarding wordt u een RMA nummer toegekend. Mobile Access behoudt zich in alle gevallen het recht om aanvragen te weigeren. Bij afkeuring wordt u zo vlug mogelijk verwittigd. De reden wordt toegelicht in een RMA-weigering.

 


4° Kosten RMA

Indien aan de RMA-voorwaarden voldaan wordt, zal Mobile Access een kredietnota opmaken ten bedrage van het originele factuurbedrag verminderd met de restocking fee van minimaal 10% van de totale waarde van de RMA met een minimum van 50 Euro. De transportkosten voor het retourneren van de goederen zijn steeds voor rekening van de klant. Vermeld duidelijk het RMA-nummer op de documenten van de transporteur. Indien Mobile Access een vergissing heeft begaan (foute of dubbele levering), is bovenstaande procedure eveneens van toepassing. In dit geval zijn de transportkosten en restocking-fee ten laste van Mobile Access.

 

 

 

================

.